Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2020

Victorialies

May 08 2020

Victorialies
5199 27c2 500

May 06 2020

Victorialies
Jeśli szukasz w szambie to znajdziesz gówno, a potem się zdziwisz, że gówno znajdujesz. 
-nie wiem

April 17 2020

Victorialies
7542 5235 500
"Coraz trudniej w ostatnim czasie nawigować między własnymi potrzebami, a presją społeczną".
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatobecontinued tobecontinued

April 15 2020

Victorialies
Kiedyś byłaś bardziej. Dziś jesteś o wiele mniej bardziej.
— "Alicja w Krainie Czarów (2010)"
Reposted fromwagabunda wagabunda viagabrynia gabrynia

February 21 2020

Victorialies
0255 5a59 500
Reposted fromowca owca viaakrew akrew

February 16 2020

Victorialies
6088 f715 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamrsnobodyy mrsnobodyy

February 10 2020

Victorialies

January 19 2020

Victorialies
2736 2938
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatvseries tvseries
Victorialies
8354 212d
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatvseries tvseries

January 16 2020

Victorialies
   
— me
Reposted frombladzik bladzik viatobecontinued tobecontinued

January 12 2020

Victorialies
6040 2336
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

January 06 2020

Victorialies

January 03 2020

Victorialies
3453 3889 500
The End of the F***ing World (2017)
Reposted frommovieguy movieguy viailovemovies ilovemovies

December 23 2019

Victorialies
3558 1e24 500
Reposted fromhrafn hrafn vialaj laj

December 17 2019

Victorialies
2972 95cc 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

December 01 2019

Victorialies
Reposted fromfriends friends viairmelin irmelin
Victorialies
9570 c107 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin
Victorialies
2933 0f93 500
Malcolm T. Liepke, In Her Arms, 2017, Pontone Gallery 
Reposted fromciarka ciarka viairmelin irmelin
Victorialies
Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl
YES, I want to SOUP ●UP for ...