Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

Victorialies
9830 dd9b
Reposted frommartrol martrol viamglistyporanek mglistyporanek

November 06 2018

Victorialies
czasem
chciałbym zostawić to wszystko
i

ta głupia nadzieja
że mam coś jeszcze
do zostawienia
— Borszewicz
Reposted fromurwisko urwisko viazycienaspsuje zycienaspsuje

October 24 2018

1361 7d41
Reposted fromkniepuder kniepuder viamaryjanejanis maryjanejanis

October 21 2018

Victorialies
2503 cfea
Reposted fromAgnik Agnik viagabrynia gabrynia

October 19 2018

Victorialies
Kocham spać. Moje życie ma skłonność do rozpadania się na kawałki kiedy jestem obudzony.
— Ernest Hemingway
Reposted fromkyte kyte viaakrew akrew

October 15 2018

Victorialies
Reposted fromshakeme shakeme viaNoCinderella NoCinderella

October 12 2018

2867 ddb8

The Edge of Love (2008)

Reposted fromtwice twice viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
Victorialies
The perfect Valentine’s Day.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaakrew akrew

October 08 2018

Victorialies
Victorialies
9934 4616 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viatwinpeaks twinpeaks
Victorialies
9359 f0d3 500
Reposted bytwinpeaksgednoelyamaryjanejanistoffifeeMartwa13jestemdeszczemp856leonettetwiggylawunaswabsurdzielaennahaudacityofhugemarcinmarcinlentilciajanuschytruskikkeerjustmineamphetaminelogicHypothermiatentacleguybluedresspassingbirdsistermorphineMartwa13meadowlarksmelodramaticfoolworthitpinklagoonpwg

September 27 2018

Victorialies
I teraz nie wiem co było prawdziwe.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss viaaksamitt aksamitt

September 26 2018

Victorialies
4126 c74c 500

September 22 2018

Victorialies
Victorialies
6069 5230
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viairmelin irmelin

September 19 2018

Victorialies
Victorialies
4190 8826
Reposted fromursa-major ursa-major viatobecontinued tobecontinued

September 14 2018

Victorialies
8128 c7c9
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viarawwwr rawwwr

August 21 2018

Victorialies
0422 be7f 500

July 22 2018

Victorialies
9499 9438 500
Reposted fromumorusana umorusana viamaryjanejanis maryjanejanis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl